Форум » » Заробітна плата розрахунок » Ответить

Заробітна плата розрахунок

ЯНІНА: Підскажіть будь ласка, як розрахувати кошторисний розмір зп, якщо надбавок, премій нема, а середній розмір окладу по підприємству 13900

Ответов - 4

Александр_К.: ЯНІНА пишет: як розрахувати кошторисний розмір зп Кому потрібен ваш розрахунок або хто його від вас вимагає? Ставте з/п яку ви плануєте отримувати.

ЯНІНА: Здійснюємо будівництво доріг, написали на службу(замовнику) лист що зросла зп 13900 тепер службі потрібно розрахунок

ЗЛБ: ЯНІНА пишет: Підскажіть будь ласка, як розрахувати кошторисний розмір зп, якщо надбавок, премій нема, а середній розмір окладу по підприємству 13900 прочие функции/классификаторы/классификатор исполнителей 1. Создать описание исполнителя 2. Уточнить параметры расчета ЗП 3. В стройке: 1. реквизиты стройки - выбрать исполнителя 2. цены/среднемесячная зп


Владимир: Розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва на підставі даних організації (розрахунковий період 2018 р.) 1. Вихідні дані Іденти - Фікатор Найменування параметру Одиниця виміру Значення Припустимі значення Примітка 1 2 3 4 5 6 ЗПмін Розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року грн. 1762 На 1 січня 2018 року: 1762 грн. Закон України про державний бюджет на 2018 рік, стаття 7 Кмін Коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу - 1,6 >= 1 Колективний договір або Галузева угода Кгалуз Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітників І розряду (місячної тарифної ставки) за видом робіт до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду - 1,28 1,28 Галузева угода 2017 - 2018 р. Додаток №1 Ксер.роз Коефіцієнт середнього розряду - 1,308 1,308 Дод. А до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Кшк Середній розмір доплат за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - 0,12 Умови шкідливі: 4, 8, 12%; Умови особливо шкідливі: 16, 20, 24% Галузева угода 2017 - 2018р. Додаток №3 Vшк Питома вага робіт, які виконуються у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - 0,65 <= 1 За даними підрядної організації Кмайст Коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 - 0,152 розряд ІІІ - 12% розряд IV - 16% розряд 3,8 - 15,2% Галузева угода 2017 - 2018р. Додаток №3 Vмайст Питома вага робітників, які одержують надбавку за Майстерність - 0,65 <= 1 За даними підрядної організації Кважл.р Надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін - 0,35 до 50 % посадового окладу Галузева угода 2017 - 2018р. Додаток №3 Vважл.р Питома вага робітників, які одержують надбавку за виконання особливо важливої роботи - 0,4 <= 1 За даними підрядної організації Квис.дос Надбавки за високі досягнення у праці - 0,2 до 50 % посадового окладу Галузева угода 2017 - 2018р. Додаток №3 Vвис.дос Питома вага робітників, які одержують надбавку за високі досягнення у праці - 0,25 <= 1 За даними підрядної організації Кі Інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами - 0 - Галузева угода 2017 - 2018р. Додаток №3 Vі Питома вага робітників, які одержують інші надбавки та доплати - 0 <= 1 За даними підрядної організації Квідпуст Коефіцієнт, що враховує кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток - 0,12 Розрахунок За даними підрядної організації Примітка. Питома вага робітників, які одержували певну надбавку або доплату за минулий рік, визначається врахуванням кількості відповідних робітників усіх розрядів відносно середньої загальної кількості робітників за цей період. 2. Розрахунок 2.1 Тарифна частина середньомісячної заробітної плати: ЗПтар = ЗПмін х Кмін х Кгалуз х Ксер.роз ЗПтар = 1762 х 1,6 х 1,28 х 1,308 = 4720,02 грн. 2.2 Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати: ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПвідпуст + ЗПі 2.2.1 Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці: ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк ЗПшк = 4720,02 х 0,12 х 0,65 = 368,16 грн. 2.2.2 Надбавка за високу професійну майстерність: ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст ЗПмайст = 4720,02 х 0,152 х 0,65 = 466,34 грн. 2.2.3 Надбавка за виконання особливо важливої роботи: ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р х Vважл.р ЗПважл.р = 4720,02 х 0,35 х 0,4 = 660,80 грн. 2.2.4 Надбавка за високі досягнення у праці: ЗПвис.дос = ЗПтар х Квис.дос х Vвис.дос ЗПвис.дос = 4720,02 х 0,2 х 0,25 = 236,00 грн. 2.2.5 Інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами: ЗПі = ЗПтар х Кі х Vі ЗПі = 4720,02 х 0 х 0 = 0,00 грн. 2.2.6 Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток: ЗПвідпуст = ( ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПі ) х Квідпуст ЗПвідпуст = ( 4720,02 + 368,16 + 466,34 + 660,80 + 236,00 + 0,00 ) х 0,12 = 774,16 грн. Загальна сума додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат складає: ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПвідпуст + ЗПі ЗПдодатк = 368,16 + 466,34 + 660,80 + 236,00 + 774,16 + 0,00 = 2505,46 грн. 2.3 Кошторисна заробітна плата, яка визначена на підставі даних організації складає : ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк ЗПкоштор = 4720,02 + 2505,46 = 7225,48 грн. Склав _____________________ Перевірив _____________________полная версия страницы