Форум » » Командировочние затрати в составе договорной цены » Ответить

Командировочние затрати в составе договорной цены

Анатолий: Подрядчику при подписании договорной цены (твердая договорная) заказчиком было согласовано 350грн. суточных. При подписании КБ-2в подрядчик выставил суточные в размере 600 грн. Мотивация что подрядчик сам определяет фактические затраты согласно п.5.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013. За время моей работы это первый случай такой наглости, я просто инж.технадзора. И еще вопрос как оплачивать командировочные затраты если фактическая трудоемкость превышает нормативную в два раза.

Ответов - 4

В.Н.: Анатолий пишет: как оплачивать командировочные затраты если фактическая трудоемкость превышает нормативную в два раза. А никак. Если в моем Договоре написано: Договірна ціна становить 2000тис. грн без ПДВ, 400тис Грн ПДВ, 2400тис грн з ПДВ, є твердою і зміні не підлягає, то все п.5.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 в таком Договоре есть неуместными. Договор Подряда выше всех Законов и Кодексов.. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Стаття 844. Кошторис 1. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. 2. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. 3. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. 4. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи. Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором. 5. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.

Анатолий: как оплачивать командировочные затраты если фактическая трудоемкость превышает нормативную в два раза.

В.Н.: Анатолий пишет: как оплачивать командировочные затраты если фактическая трудоемкость превышает нормативную в два раза. Я так понял, что из исчерпывающего со ссылками на Законы и Кодексы ответа, с выделением значимых фраз красным цветом, Вы совершенно ничего не поняли!!! Вам деньги и Договора доверять нельзя!


Сергей.К: это как же надо было организовать работу, что бы и так завышенные нормы превысить в два раза?полная версия страницы